ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย"บัวแก้วนำโชค" ประจำปี พ.ศ. 2554

สลากบัวแก้วนำโชค เป็นสลากการกุศลที่กระทรวงการต่างประเทศจัดพิมพ์ขึ้นในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี โดยงานกาดชาดประจำปี2554 นี้จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 30   มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 ณ บริเวณด้านหลังพระบรมรูปทรงม้า โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายสลากไปบำรุงสภากาชาดไทย

ในการนี้กระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในราคาใบละ 100 บาท   
โดยสมนาคุณรางวัลเป็นทองคำน้ำหนักต่างๆ รวม 131 รางวัล  มูลค่ารวม 2,190,150 บาท รางวัลที่ 1 เป็นทองคำน้ำหนัก 50 บาท โดยสามารถตรวจสอบผลรางวัลได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

หากท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล สามารถนำต้นขั้วมาติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อส่งให้กับกระทรวงการต่างประเทศต่อไป

 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร