ส่งแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เลือตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรอกและลงชื่อพร้อมเอกสารได้โดยใช้ส่วนด้านล่างนี้ หรือ ส่ง email มาที่ overseaselection@thaiembassyuk.org.uk