ส่งแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เลือตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรอกและลงชื่อพร้อมเอกสารได้โดยใช้ส่วนด้านล่างนี้ หรือ ส่ง email มาที่ overseaselection@thaiembassyuk.org.uk

 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงเจ็บไข้รักษา


เพลงพระผู้ให้
  เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร
  เพลงศิลปหัตถกรรม
  เพลงขานไขอาชีวะ


เพลงวิทยารวมใจ
เพลงลำนำทอผ้า