ส่งแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เลือตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรอกและลงชื่อพร้อมเอกสารได้โดยใช้ส่วนด้านล่างนี้ หรือ ส่ง email มาที่ overseaselection@thaiembassyuk.org.uk

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

หมายเหตุ : ในส่วนของพิธีทางศาสนานั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการหารือกับวัดพุ
ทธปทีป       กรุงลอนดอน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของมหาเถรสมาคม และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร