กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรฯ ได้แก่

  •    น้ำท่วมฉับพลัน (มักเกิดบริเวณตอนเหนือของเกาะอังกฤษ อาทิ เขต Yorkshire, Hull, Sheffield, Cambria)
  •    คลื่นความร้อน (Heat wave) อุณหภูมิสูงจัดทั่วประเทศในช่วงฤดูร้อน
  •    หิมะตกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานและอุณหภูมิติดลบ ซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศ 

 
กรมอุตุนิยมวิทยา ของสหราชอาณาจักรฯ มีหน้าที่โดยตรงในการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ หน่วยงานให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่
 

  •    กรมอุตุนิยมวิทยา www.metoffice.gov.uk
  •    สอบถามสถานการณ์น้ำท่วม Floodline: 0845 9881188 หรือ โทรรายงานน้ำท่วม 0300 200 0100
  •    หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 999

 
ในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางโทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ และประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของตัวท่านเอง ตลอดจนตรวจสอบเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญ หากมีความจำเป็นต้องอพยพควรแจ้งให้ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดทราบ และติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ
 
 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงเจ็บไข้รักษา


เพลงพระผู้ให้
  เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร
  เพลงศิลปหัตถกรรม
  เพลงขานไขอาชีวะ


เพลงวิทยารวมใจ
เพลงลำนำทอผ้า