สาระน่ารู้ก่อนเดินทางไปประเทศไอร์แลนด์

 

คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปสาธารณรัฐไอร์แลนด์

ทั่วไป  ไอร์แลนด์เป็นประเทศประชาธิปไตย มีความมั่นคงทางการเมือง และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี 2551 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยุโรปค่อนข้างมาก ไอร์แลนด์มีสภาพสังคมที่เปิดกว้าง มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคม และการแพทย์อยู่ในระดับดี   

การเข้าเมือง ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนเดินทางเข้าไอร์แลนด์ แม้ว่าไอร์แลนด์จะเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้อยู่ในระบบ Schengen Visa ทั้งนี้ ไอร์แลนด์ไม่มีสถานทูตในประเทศไทย แต่มีสถานกงสุลกิติมศักดิ์ในกรุงเทพฯ และภูเก็ต
             สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตรา สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศไอร์แลนด์ www.dfa.ie

ความปลอดภัยและความมั่นคง  โดยทั่วไปไอร์แลนด์ไม่ใช่ประเทศที่มีความเสี่ยงทางด้านการก่อการร้าย และไม่ใช่เป้าหมายของผู้ก่อการร้ายสากล อย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์ความรุนแรงในไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์) ยังไม่สงบ สถานที่บางแห่งในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้รับผลกระทบบ้างเป็นครั้งคราว     
 
อาชญากรรม มีสถิติอาชญากรรมร้ายแรงในไอร์แลนด์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่มีรายงานเกี่ยวกับนักเที่ยวเที่ยวถูกวิ่งราว ล้วงกระเป๋า โดยเฉพาะบริเวณแหล่งพลุกพล่านและสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบกับมีสถิติอาชญากรรมเกี่ยวกับการปลอมบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็มเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวจึงควรระมัดระวังทรัพย์สินและไม่ถือเงินสดจำนวนมาก
         หากประสบเหตุด่วนเหตุร้าย หมายเลขฉุกเฉินของตำรวจในไอร์แลนด์ ได้แก่ 999 หรือ 122 ทั้งนี้ โดยที่ไทยไม่มีสถานเอกอัครราชทูตในกรุงดับลิน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนจึงเป็นหน่วยงานดูแลคนไทยในไอร์แลนด์ด้วย หมายเลขติดต่อ +44 20 7225 5500 เฉพาะกรณีฉุกเฉินนอกเวลาราชการติดต่อ +44 7918 651 720
 
สาธารณสุข ขณะนี้ไม่มีข่าวโรคระบาดหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจกระทบต่อนักท่องเที่ยว แต่กระทรวงเกษตรและอาหารของไอร์แลนด์มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในปศุสัตว์ซึ่งอาจแพร่ระบาดมาจากสหราชอาณาจักร ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงไม่ได้รับอนุญาตให้นำผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งซื้อจากสหราชอาณาจักรเข้าประเทศ อาทิ เนื้อวัว หมู แกะ และผลิตภัณฑ์จากนม
        ไอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการแพทย์ดี แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง นักท่องเที่ยวจึงควรทำประกันอุบัติเหตุและสุขภาพที่ครอบคลุมถึงไอร์แลนด์ก่อนการเดินทาง
        สำหรับข้อมูลด้านการฉีดวัคซีนป้องกันและข้อมูลเรื่องสุขภาพ สามารถตรวจสอบได้กับกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขของไทย หรือจากเว็บไซต์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization –WHO) www.who.int/ith/en เป็นต้น

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ขณะนี้ไม่มีรายงานเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการท่องเที่ยว

กฎหมายไอร์แลนด์ ในปัจจุบันไอร์แลนด์มีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสาธารณะ ซึ่งรวมถึงร้านค้า ร้านอาหารและผับ และมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีโทษค่อนข้างรุนแรง

*****************************

                                                              สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
                                                                            มกราคม 2552

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

หมายเหตุ : ในส่วนของพิธีทางศาสนานั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการหารือกับวัดพุ
ทธปทีป       กรุงลอนดอน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของมหาเถรสมาคม และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร